ilustrační fotografie k Chorvatsko - Střední Dalmácie
  • admin dovolena.app

Chorvatsko - Střední Dalmácie

HVAR

Ostrov ve střední Dalmácii se pyšní hned několika nej. Se svými 68km je vůbec nejdelším chorvatským ostrovem, zároveň patří k nejdéle osídleným. Na místě, kde se dnes nachází městečko Stari Grad, byla řecká osada Pharos již ve 4.století př.n.l. V roce 1868 se tu zase začala psát historie chorvatského turistického ruchu – vznikla tady tzv. Hygienická společnost, která si vytkla za cíl rozvoj turismu a hromadného stravování na ostrově. Pro Středoevropana je však nejdůležitější prvenství, díky němuž se Hvaru přezdívá ostrov Slunce. Sluneční paprsky sem dopadají nejvíce času v celé Evropě – 2724 hodin za rok.

Historickým a kulturním centrem ostrova je městečko Stari Grad,, bylo jím již za dob Řeků a Římanů – tuto dobu zde připomínají zbytky starořecké kyklopské zdi, románské mozaiky, nebo římské lázně pod kostelem sv. Roka.

Administrativním centrem je město Hvar na západním pobřeží, kterému vévodí hned dvě pevnosti – benátská a francouzská. Město, na jehož místě byla dříve řecká osada, se chlubí nejstarším divadlem v regionu, které bylo vybudováno v 17.století jako přístavba tzv. Arzenálu, dominanty přístavní části Hvaru. Nedaleko od nábřežního mola je nejstarší barokní stavba Dalmácie, katedrála svatého Štěpána. Ostrov Hvar je sice nejdelší, ale zároveň patří mezi nejštíhlejší jadranské ostrovy – nejširší místo ostrova má něco málo přes deset kilometrů. Převážně kamenitý ostrov nemá písečné pláže, občas tu oblázkové zátočiny. Vegetaci tvoří borovicové lesy, nízké křoviny zvané makchie a levandulová pole.

Nedaleko Hvaru se nachází souostroví šestnácti ostrůvků – Pakleni otoki (Pekelné ostrovy), které mají písečné pláže a na některé z nich jezdí pravidelné linky parníčků z města Hvar. Nejznámější z nich je sv.Kliment, ostrov Jerolim je zase vyhrazen nudistům.

BRAČ

Pravděpodobně nejznámější pláž celého Jadranu, písečná Zlatá kosa (Zlatni rat) se nachází právě zde. Brač (395km2) je třetím největším chorvatským ostrovem. A drží i výškový primát jadranského souostroví – Vidova gora (780m), oblíbená jak turisty pro skvělé výhledy na sousední Hvar, tak milovníky paraglidingu a rogala.

Brač je vápencový ostrov s převážně kamenitým terénem. Část ostrova pokrývají porosty makchie. Ve výšce 400 metrů nad mořem rostou borovice halepské a černé, které např. na Vidově hoře tvoří rozsáhlé lesy. Klima je výrazně středomořské s vysokým počtem hodin slunečního svitu.

Vesničky na Brači si i přes nápor turistů často zachovaly neporušený typický dalmatský ráz. K vidění je i dost památek: illyrské (kyklopské) hradby, opevněná sídliště, nízké chýše kruhového půdorysu… Po Římanech zůstaly četné sarkofágy, dvě mauzolea a zbytky dalších staveb. Starokřesťanskou epochu reprezentují pozůstatky svatyň, starochorvatské období pak jedenáct starobylých kostelíků z 9.-12. století. Nejoblíbenějším turistickým cílem je skalní klášter Blanca na jihozápadě a Dračí jeskyně u Murvice na jižním pobřeží.

Hlavními letovisky jsou Supetar a Bol, dále pak Sutivan, Milna, Splitska, Postira, Pučišća, Povlja. Brač vyniká krásnými plážemi, hojností středomořského rostlinstva. Nabídka ubytování je velmi kvalitní, od luxusních hotelů po tradiční bydlení v soukromí.

VIS

Nejzápadnější ostrov Dalmácie má pravděpodobně nejpohnutější historii a patří k těm nejstrategičtějším ostrovům Jadranu. První osídlení se zde datuje ze 6.století př. n.l. Řekové o dvě století později na ostrově založili kolonii Issa. Po nich ostrov postupně ovládli Římané, Benátčané, Rakušané, Francouzi, Angličané.  V roce 1866 u pobřeží Visu svedla rakouská a italská flotila jedu z největších námořních bitev tehdejší doby. Za druhé světové bálky ovládli Vis zase Titovi revoluční námořníci. Po válce se z Visu stala uzavřená vojenská oblast.

Přirozeným centrem je stejnojmenné město Vis, vystavění an ruinách starověké Issy. Dochovaly se zbytky řeckého opevnění. Františkánský klášter na poloostrově Pirova byl zase postaven na troskách římského amfiteátru. K zajímavým místům na ostrově patří ještě turistické centrum Komiža s renesančním kostelem Gospa Gusarica, benediktýnským klášterem z 13. a s citadelou z 16. století.

Nedaleko ostrova Vis leží malý ostrůvek Biševo, oblíbený mezi rybáři a potápěči. Na něm je několik písečných pláží, ale především se zde nachází skvost Jaderského moře. Modrá jeskyně, neboli Modra spilja (31m dlouhá a 17 m široká jeskyně), kam proniká denní světlo otvorem pod vodou. Díky lomu slunečních paprsků zde na hladině vytváří neuvěřitelné barevné kombinace. Nejlepší doba k návštěvě jeskyně je mezi desátou a dvanáctou hodinou.